مهندسی مالی
1399/09/30
09:04
نکته جالب سهم هست با ۸۰۰درصد سود در مرداد خالی کردن سر مردم حالا حاضر نیستند بعد ۸۰ درصد ریزش همون سهم بخرند

نکته جالبسهم هست با ۸۰۰درصد سود در مرداد خالی کردن سر مردم حالا حاضر نیستند بعد ۸۰ درصد ریزش همون سهم بخرند

انتهای خبر

0
0