پایگاه خبری انتخاب
1401/04/01
16:43
♦️رکورد تورم ماهانه پس از انقلاب شکسته شد 🔹تورم خرداد؛ ۵۲ درصد جزئیات در 👇👇 https://www.entekhab.ir/002rWR 🆔 @Entekhab_ir

♦️رکورد تورم ماهانه پس از انقلاب شکسته شد🔹تورم خرداد؛ ۵۲ درصدجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rWR


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0