بورس۲۴
1401/04/07
09:30
تحقق سود ۶ میلیارد تومانی «ورنا» در خرداد ماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا گزارش فعالیت ماهانه ۹ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد.

تحقق سود 6 میلیارد تومانی «ورنا» در خرداد ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا گزارش فعالیت ماهانه ۹ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در خرداد ماه از معاملات خود ۶ میلیارد تومان سود کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۷۴۶۶ میلیارد تومان رسید و ۹۹۹ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

ورنا
انتهای خبر

0
0