بتاسهم
1399/08/18
08:26
بنا بر گفته دو منبع آگاه، داماد و مشاور ترامپ به او پیشنهاد داده‌ شکست در مقابل بایدن را بپذیرد.

بنا بر گفته دو منبع آگاه، داماد و مشاور ترامپ به او پیشنهاد داده شکست در مقابل بایدن را بپذیرد.


انتهای خبر

0
0