اسمارت بورس
1399/10/28
17:18
#فروی ذوب روی اصفهان #فروی پس از شکست کانال صعودی و اصلاح قیمتی به سطح 38 فیبو رسیده است . که در صورت بهبود شرایط بازار امکان رشد قیمتی در این سهم...

#فروی


ذوب روی اصفهان#فروی پس از شکست کانال صعودی و اصلاح قیمتی به سطح ۳۸ فیبو رسیده است . که در صورت بهبود شرایط بازار امکان رشد قیمتی در این سهم به دلیل رشد فروش و قیمت کامادیتی ها وجود دارد.♌️انتهای خبر

0
0