خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/03/21
22:31
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1401/03/21 ♦️نماد P/NAV 1⃣- وکادو ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۱/۰۳/۲۱♦️نماد P/NAV۱⃣- وکادو ۳۵٪۲⃣- وتوکا ۵۱٪۳⃣- شوینده ۵۵٪۴⃣- فارس ۹۲٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0