پارسیس تحلیل
1400/12/15
20:25
#زفکا 🟢 شرکت کشت و دامداری فکا 🔹 سرمایه : 150میلیارد تومان 🔹سود فصلی هر سهم1400 : بهار (158 ریال) - تابستان (210ریال)- پاییز (263 ریال). 🔹سود ...

#زفکا🟢 شرکت کشت و دامداری فکا🔹 سرمایه : ۱۵۰میلیارد تومان🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۰ : بهار (۱۵۸ ریال) - تابستان (۲۱۰ریال)- پاییز (۲۶۳ ریال).


🔹سود فصلی هر سهم۱۳۹۹ : بهار (۱۰۸ ریال) - تابستان (۱۴۷ ریال ) - پاییز (۱۴۷ ریال ) - زمستان (۱۲۴ ریال ).
❇️افزایش سرمایه شرکت از ابتدای ۱۳۹۹: ۱۲۰ میلیارد تومان (۴۰۰ درصد)📉اندیکاتورRSIا => ۵۷


📉 اندیکاتورMFIا => ۷۳


📉میانگین قیمت۵۰ روزه=> ۷۲۲۳ ریال


📉حجم روز به متوسط ماهانه=> ۴.۴ برابر
✔️بازدهی از ابتدای ۹۹: منفی ۰ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ : منفی ۴۴ ٪


✔️بازدهی از سقف تاریخی ۱۳۹۹ :منفی ۵۲ ٪


✔️بازدهی از کف ۱۴۰۰: منفی ۲۶ ٪


✔️بازدهی از سقف تابستان ۱۴۰۰: منفی ۴۱ ٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0