محسن حسنلو
1401/03/04
12:28
#وتجارت آپدیت چنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم در ساختار روند صعودی قرار دارد و انتظار می رود در محدود مشخص شده مورد حمایت قرار گیر...

#وتجارتآپدیتچنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم در ساختار روند صعودی قرار دارد و انتظار می رود در محدود مشخص شده مورد حمایت قرار گیرد و ظرف زمان خود را در محدود زمانی پر کرده است.⛔️ بیانیه سلب مسئولیت: مطلب ارائه شده صرفا تحلیل نگارنده می‌باشد و ممکن است همراه با خطای احتمالی باشد. بنابراین مبنای خرید و فروش، دوستان نیست . کانال مسئولیتی در قبال ریسک های احتمالی ندارد. ⛔️@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0