بانی فام
1399/10/06
16:16
#فالوم احتمال 2% سود و صعود قیمت تا محدوده 29365 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد ...

#فالوم


احتمال ۲٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۲۹۳۶۵ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد خریداران


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0