بااقتصاد
1400/09/20
19:51
نماد «خودرو» بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را کسب کرد

نماد خودرو در معاملات بازار با داد و ستد بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲۸۸ میلیارد تومان بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را از آن خود کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد خودرو در معاملات بازار با داد و ستد بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲۸۸ میلیارد تومان بیشترین حجم و ارزش معاملات بازار را از آن خود کرد.


بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد که میانگین خرید هر کد حقیقی ۲۸ میلیون تومان و میانگین فروش نیز ۲۲ میلیون تومان بوده است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها بیش از ۷ میلیارد تومان از این نماد خارج کرده‌اند.


بعد از خودرو نمادهای خساپا و کالا به ترتیب با ارزش معاملاتی بیش از ۱۱۱ و ۷۹ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.


نمادهای خساپا و خبهمن به ترتیب با داد و ستد بیش از ۶۲۸ و ۲۰۳ میلیون سهم بعد از نماد «خودرو» بیشترین حجم معاملات بازار را از کسب کردند.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0