کدال۳۶۰
1400/12/04
16:35
#وآوین صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/09/30 (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری آوین ▪️ شرکت سرمایه گذاری آوین در دوره منتهی به 1400/09/30...

#وآوین


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری آوین
▪️ شرکت سرمایه گذاری آوین در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۶,۶۵۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱٪ افزایش داشته است.▪️ «وآوین» با سرمایه ثبت شده ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۶۶۵,۸۹۵ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۰-۱۲-۰۴ ۱۶:۳۵:۳۲ (۸۵۶۴۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0