ایبنا
1399/09/06
09:19
وضعیت آب و هوا 🌧بارش در شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی عمدتا به ‌صورت برف است. ⛈شدت بارش‌ها در شمال غرب، سواحل غربی و مرکزی خزر، هم...

وضعیت آب و هوا🌧بارش در شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی عمدتا به ‌صورت برف است.⛈شدت بارش‌ها در شمال غرب، سواحل غربی و مرکزی خزر، همچنین استان‌های واقع در دامنه زاگرس مرکزی است.⛈در غرب و جنوب غرب و در استان‌های جنوبی رعد و برق و در مناطق مستعد علاوه بر این شرایط بارش تگرگ داریم.🌧آسمان تهران ابری خواهد بود و بارش باران در پایتخت داریم.انتهای خبر

0
0