اسمارت بورس
1399/08/18
12:17
#شرانل هم مجوز افزایش نرخ محصولات بنزینی و دیزلی به ترتیب 40 %و 53 % گرفته است . 🌀

#شرانل هم مجوز افزایش نرخ محصولات بنزینی و دیزلی به ترتیب ۴۰ ٪و ۵۳ ٪ گرفته است . 🌀


انتهای خبر

0
0