کدال۳۶۰
1401/02/20
17:09
#اعتلا ❇️ نتایج حاصل از فروش #حق_تقدم های استفاده نشده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز 🔹 مبلغ متعلق به هر حق تقدم: 2,400 ریال 1401-02-20 17:09:45 ...

#اعتلا


❇️ نتایج حاصل از فروش #حق_تقدم های استفاده نشده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز🔹 مبلغ متعلق به هر حق تقدم: ۲,۴۰۰ ریال۱۴۰۱-۰۲-۲۰ ۱۷:۰۹:۴۵ (۸۷۸۸۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0