بتاسهم
1401/05/31
08:26
#غپاک به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شم...

#غپاک به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۹۲۲۶۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱ ماه را به شرکت تاکید نمود


لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را برطرف ننموده است.


با توجه به اتمام مهلت ۱ ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.


بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان می باشد.انتهای خبر

0
0