کدال۳۶۰
1399/09/17
13:45
#قیستو آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت قند بیستون 1399-09-17 13:44:55 (700757) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#قیستو


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت قند بیستون۱۳۹۹-۰۹-۱۷ ۱۳:۴۴:۵۵ (۷۰۰۷۵۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0