بورس۲۴
1400/10/27
12:57
رفت و برگشت شاخص بورس به محدوده سبز و قرمز

ارزش معاملات خرد با تغییر مثبت اندکی نسبت به دیروز به محدوده ۲،۲ هزار میلیارد تومان رسید. صنایع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فعالیت های کمکی مالی و بانکها صدرنشین ارزش معاملات شدند.

رفت و برگشت شاخص بورس به محدوده سبز و قرمز

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد با تغییر مثبت اندکی نسبت به دیروز به محدوده ۲،۲ هزار میلیارد تومان رسید. صنایع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فعالیت های کمکی مالی و بانکها صدرنشین ارزش معاملات شدند.


تراز نقدینگی حقیقی بازار منفی ۲۷۳ میلیارد تومان بود. صنایع فلزات اساسی، بانکی، خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی و سرمایه گذاری ها بیشترین خروج پول خرد را رقم زدند. در مقابل، صنایع فعالیت های کمکی مالی، استخراج کانه های فلزی و قند و شکر بیشترین افزایش مالکیت حقوقی به حقیقی را تجربه کردند اما ورود پول حقیقی در این صنایع کم حجم دنبال شد.


نمادهای وحافظح، کمنگنز، انرژی۳، شپدیس، خلنت، شاملا، مفاخر و غپآذر بیشترین خریدهایی بودند که حقیقی ها از حقوقی ها داشتند. حقوقی ها تا توانستند خودرو، فملی، سمگا، دانا، وبصادر، وبملت، میدکو، فارس و وگردش خریدند.


طی یک ساعت ابتدایی بازار شاخص کل ۴ هزار واحد رشد کرده بود اما در ادامه فشار عرضه ها زیاد شد و شاخص کل افزون بر اینکه کل این مسیر یک ساعته را رو به عقب برگشت، تا انتهای بازار به همین روند نزولی ادامه داد و تا پایان ۴ هزار واحد دیگر هم تقلیل یافت و در پایان با اصلاح بیش از ۴ هزار واحد معادل ۰،۳۳ درصدی نسبت به دیروز در محدوده ۱ میلیون و ۳۰۶ هزار واحد قرار گرفت. فملی، وبملت، فولاد، شفن و وغدیر بیشترین تاثیر منفی و خودرو و پارسان بیشترین اثر مثبت را بر آن داشتند. شاخص هموزن نیز بیش از یک هزار واحد کاهش داشت و با افت ۰،۴۰ درصدی در محدوده ۳۴۵ هزار واحد ایستاد.

انتهای خبر

0
0