همفکران
1399/11/13
09:02
#نبض_بازار 📈در جریان گروه خودرویی ها شاهد شروعی متعادل و منفی در اکثریت نمادهای این گروه هستیم. #خودرو در قیمت 269 تومان افت 2 درصد دارد. #خساپا د...

#نبض_بازار


📈در جریان گروه خودرویی ها شاهد شروعی متعادل و منفی در اکثریت نمادهای این گروه هستیم. #خودرو در قیمت ۲۶۹ تومان افت ۲ درصد دارد. #خساپا در قیمت ۲۲۶ تومان افت ۱ درصد دارد. #خبهمن در قیمت ۲۱۷۴ تومان آغاز بکار کرد و در محدوده منفی ۳.۵ درصد دنبال می شود.انتهای خبر

0
0