کدال۳۶۰
1400/09/01
08:55
#وصندوق توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 791716در تاریخ 1400/07/28 به استحضار می رسا...

#وصندوق


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۷۹۱۷۱۶در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ به استحضار می رساند افزایش سودعملیاتی این شرکت ناشی ازافزایش درآمد ومتعاقبا افزایش سودسهام شرکت های سرمایه پذیر می باشد
۱۴۰۰-۰۹-۰۱ ۰۸:۵۵:۰۶ (۸۱۷۴۲۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0