کدال۳۶۰
1400/01/16
18:24
#الگوریتم_سهام اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/11/23 (#حسابرسی_شده) شرکت مشترک مانا الگوریتم ▪️ شرکت مشترک مان...

#الگوریتم_سهام


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ (#حسابرسی_شده) شرکت مشترک مانا الگوریتم
▪️ شرکت مشترک مانا الگوریتم در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «الگوریتم سهام» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ مبلغ ۰ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۰-۰۱-۱۶ ۱۸:۲۴:۴۹ (۷۳۳۹۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0