بتاسهم
1399/09/03
15:16
#کگل هم سرمایه را ثبت کرد با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-125 مورخ 1398/12/14 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ...

#کگل هم سرمایه را ثبت کرد


با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۸A-۱۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۶۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.انتهای خبر

0
0