موج مثبت Positive Wave
1399/08/18
13:07
#دلار 24,500 هیجان دلار فروکش کرد، #بازار_سرمایه بعد از ۳ ماه نزول و ریزش، هنوز به تعادل نرسیده❗️ وقتی #بازار_سرمایه در قله ۲ میلیون ۱۰۰ بود، دل...

#دلار ۲۴,۵۰۰هیجان دلار فروکش کرد، #بازار_سرمایه بعد از ۳ ماه نزول و ریزش، هنوز به تعادل نرسیده❗️وقتی #بازار_سرمایه در قله ۲ میلیون ۱۰۰ بود، دلار در محدوده ۲۲ هزار تومان، الان #دلار ۲۴ هزار تومان شاخص_جعلی ۱میلیون ۲۰۰😐😐@wavepls

انتهای خبر

0
0