کدال۳۶۰
1400/06/31
10:35
#لابسا ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت آبسال 🔹 سرمایه فعلی: 360,000 میلیون ریال 🔹 درصد افزایش سرمایه...

#لابسا


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت آبسال🔹 سرمایه فعلی: ۳۶۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۴۰۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۴۴۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و حفظ سرمایه در گردش موجود و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی و بهبود عملکرد شرکت در جهت تحقق اهداف و اطمینان از دستردس بودن منابع و نهایتا منافع سهامداران🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۰-۰۶-۳۱ ۱۰:۳۵:۴۴ (۷۹۵۷۹۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0