سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/10/08
07:51
"خوشبختی" حراج روزانه دنیاست! اینکه ما قدمی برنمیداریم و قیمت پیشنهاد نمیکنیم، داستان دیگریست. "خوشبختی" پیداکردنی نیست! "خوشبختی" ساختنیست...

"خوشبختی"


حراج روزانه دنیاست!


اینکه ما قدمی برنمیداریم


و قیمت پیشنهاد نمیکنیم،


داستان دیگریست.


"خوشبختی" پیداکردنی نیست!


"خوشبختی" ساختنیست...انتهای خبر

0
0