مجید سلطانی
1399/10/08
11:36
بجز تعدادی سهم کوچک که با قدرت پول حرکت می کنند، هر سهمی ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد می کنه، وارد اصلاح میشه. این نکته را در معاملاتتان لحاظ کنید.

بجز تعدادی سهم کوچک که با قدرت پول حرکت می کنند، هر سهمی ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد می کنه، وارد اصلاح میشه. این نکته را در معاملاتتان لحاظ کنید.


انتهای خبر

0
0