پارسیس تحلیل
1399/10/29
07:00
#پردیس بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری پردیس - پردیس در تاریخ 27 دی 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 913 میلیار...

#پردیسبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری پردیس - پردیس در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۹۱۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۶۲۹ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پالایش نفت اصفهان - فولاد مبارکه اصفهان - فولاد خوزستان و ملی صنایع مس ایران.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۱۲۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۷۶ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #پردیس ۸,۴۲۲ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۷۵ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0