کارگزاری آبان
1401/06/01
16:07
📊#وکبهمن اطلاعیه 1401/06/01 *مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 5,000 ...

📊#وکبهمن


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱


*مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰درصد)


از محل سود انباشته به منظور حفظ رقابت پذیری و اجرای خط مشی شرکت و جلوگیری از خروج وجه نقد
انتهای خبر

0
0