پایگاه خبری انتخاب
1399/09/23
15:47
دادستانی تهران: 🔹اظهارات زم در خصوص دیگران در حال رسیدگی است 🔹 مبادله زم با کشورهای خارجی هیچگاه مطرح نبوده جزئیات در👇👇 entekhab.ir/002TQw 🆔 @Ent...

دادستانی تهران:


🔹اظهارات زم در خصوص دیگران در حال رسیدگی است


🔹 مبادله زم با کشورهای خارجی هیچگاه مطرح نبودهجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲TQw


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0