بورس۲۴
1401/01/10
14:06
مروری بر روند فروش «اپرداز»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آتیه داده پرداز در مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حدود ۴۳۲ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.

مروری بر روند فروش «اپرداز»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آتیه داده پرداز در مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حدود ۴۳۲ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد. درآمد اسفند ماه ۴۱ میلیارد تومان بود .

اپ
انتهای خبر

0
0