کارگزاری آبان
1400/08/16
09:20
📈نفتی ها امروز با گرایش منفی نوسان قیمت را تجربه می کنند.#شپنا، #شبندر، #شتران، #شسپا، #شبریز، #شاوان، #ونفت و #شنفت با گرایش منفی،متعادل اند.در ای...

📈نفتی ها امروز با گرایش منفی نوسان قیمت را تجربه می کنند.#شپنا، #شبندر، #شتران، #شسپا، #شبریز، #شاوان، #ونفت و #شنفت با گرایش منفی،متعادل اند.در این میان #شبهرن با تعادل میان خریداران و فروشندگان در مدار مثبت داد و ستد می شود.#شزنگ تک نماد مورد توجه گروه است.


@aban_Sahamانتهای خبر

0
0