بتاسهم
1399/10/28
18:46
#شسپا و ثبت یک عملکرد درخشان در پاییز 🔹 شسپا در یک گزارش عالی در 9 ماهه توانسته است 195 تومان سود بسازد. سهم در فصل سوم سال جاری 95 تومان سود محق...

#شسپا و ثبت یک عملکرد درخشان در پاییز🔹 شسپا در یک گزارش عالی در ۹ ماهه توانسته است ۱۹۵ تومان سود بسازد. سهم در فصل سوم سال جاری ۹۵ تومان سود محقق کرده است که رشد ۳۵ درصدی نسبت به فصل قبل دارد. در فصل اول و دوم سود شرکت ۳۰ و ۷۰ تومان بوده است. سود سال گذشته شرکت ۱۶۹ تومان گزارش شد.🔹 این روانکار در فصل اول فروش ۸۸۰ میلیاردی را داشت و در فصل دوم ۱۶۰۰ میلیارد فروش زده است و فروش پاییز عدد خوب ۲۲۰۰ میلیاردی است. جمع فروش ۹ ماهه سال جاری رشد ۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.در سال مالی گذشته ۴۷۰۰ میلیارد فروش گزارش کرده بود.🔹 حاشیه سود فصل اول ۲۷ درصد و در فصل دوم ۲۷ درصد و فصل سوم ۳۳ درصد ثبت شده است. در سال مالی گذشته حاشیه سود شرکت ۲۴ درصد بوده است.🔹سود عملیاتی ۹ ماهه شرکت ۱.۱۰۰ میلیارد تومان است که رشد ۷۸ درصدی نسبت به ۹ ماهه ۹۸ دارد. سهم در کل سال مالی گذشته سود عملیاتی ۹۲۷ میلیاردی داشته است.کارگزاری بانک صنعت و معدنانتهای خبر

0
0