تکنیکال ثنایی
1401/02/24
23:35
#فباهنر خرید بعد از تثبیت بالای مقاومت استاتیک 3450ویا در پولبک به این سطح مناسب ارزیابی می گردد.1401/02/24

#فباهنر


خرید بعد از تثبیت بالای مقاومت استاتیک ۳۴۵۰ویا در پولبک به این سطح مناسب ارزیابی می گردد.۱۴۰۱/۰۲/۲۴انتهای خبر

0
0