کدال۳۶۰
1399/08/29
15:30
#کخاک اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت صنایع خاک چینی ایران ▪️ شرکت صنایع خاک چینی ایران...

#کخاک


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت صنایع خاک چینی ایران▪️ شرکت صنایع خاک چینی ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۴,۴۰۶ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۵٪ افزایش داشته است▪️ «کخاک» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲,۲۰۳,۰۵۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۹ ۱۵:۳۰:۰۱ (۶۹۳۵۲۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0