بتاسهم
1401/05/31
16:59
#بلوک لوتوس وساپا بدون مشتری احتراماً، عطف به افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص واگذاری 14/56 درصد سهام شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) ...

#بلوک لوتوس وساپا بدون مشتری


احتراما، عطف به افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص واگذاری ۱۴/۵۶ درصد سهام شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) با نماد لوتوس مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ به شماره پیگیری ۹۱۵۵۵۸ به استحضار میرساند به علت نبود خریدار, عرضه معامله بلوکی ۱۴/۵۶ درصد شرکت یاد شده انجام نگردید و تصمیمات آتی از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.انتهای خبر

0
0