کدال۳۶۰
1399/09/03
15:16
#شفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت صنایع شیمیایی فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 270,804 میلیون ...

#شفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت صنایع شیمیایی فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۲۷۰,۸۰۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۲٪ افزایش داشته است.▪️«شفارس» با سرمایه ثبت شده ۶۲۹,۶۰۷ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۸۰۰,۲۸۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۳ ۱۵:۱۶:۴۹ (۶۹۶۳۲۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0