حامیان بورس ایران
1399/09/23
10:43
در #خاور چه خبر است؟ بدون توجه به نوسانات لیدرها چند روز است با نسبت خوب خریدار محکم صف خرید است؟ اما #خکاوه دیگر خودروساز سنگین این گروه صف فروش...

در #خاور چه خبر است؟بدون توجه به نوسانات لیدرها چند روز است با نسبت خوب خریدار محکم صف خرید است؟اما #خکاوه دیگر خودروساز سنگین این گروه صف فروش؟!


انتهای خبر

0
0