کافه بورس
1399/08/11
09:07
فولادی ها 🔵 کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از ارایه گزارش در صحن مجلس و دریافت نقطه نظرات جامعه و نمایندگان، در حال تدوین پیشنویس "طرح توسعه و تول...

فولادی ها🔵 کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از ارایه گزارش در صحن مجلس و دریافت نقطه نظرات جامعه و نمایندگان، در حال تدوین پیشنویس "طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد " با انجام اصلاحات کارشناسی بشرح زیر است:۱- سقف رقابت در ویرایش جدید حذف شده است (لغو قیمت دستوری)۲- محدودیت زمان صادرات فولاد پس از عرضه در بورس کالا از ۱ ماه به ۶ ماه افزایش دارد۳- حذف بند مربوط به لغو معافیت مالیاتی فولادسازان نیز در دستور کار فردا ساعت ۱۳.۳۰ کمیسیون صنایع و معادن است/امیر صباغ

انتهای خبر

0
0