بورس پرس
1401/07/02
00:01
دولت از طریق بورس قادر به فروش اوراق و تامین مالی ۷۷.۵ درصدی شد

دولت هفته گذشته ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی تامین مالی کرد که ۲۲.۵ درصد از طریق بازار پول و ۷۷.۵ درصد از طریق بازار سرمایه بود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، طبق گزارش وزارت اقتصاد، دولت در هفته منتهی به ۳۰ شهریور بالغ بر ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخت که سهم خریداران از بازار پول و سرمایه ۲۲.۵ و ۷۷.۵ درصد بود.


بر اساس این گزارش از ابتدای سال تا ۳۰ شهریور، دولت ۵۰.۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته در حالی که ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق سررسید شده، پرداخت کرد.


بنابراین خالص تامین مالی دولت از ابتدای سال از طریق انتشار اوراق منفی ۳۶.۷۳ هزار میلیارد تومان بود. بیش از آنکه دولت از بازار پول و سرمایه تامین مالی کرده باشد به آنها پرداخت کرده است.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0