پارسیس تحلیل
1399/08/11
20:47
#خگستر بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گسترش ‌سرمايه‌گذاري‌ ايران‌ خودرو - خگستر در تاریخ 11 آبان 1399 بر اساس پرتفوی مهر ماه پرتفوی بور...

#خگستربررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گسترش ‌سرمایه‌گذاری ایران خودرو - خگستر در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹


بر اساس پرتفوی مهر ماهپرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۶۸۶۶ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۲۴۲۶ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ایران خودرو - بانک پارسیان - صنعتی نیرو محرکه و مهرکام پارس.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۴۴۹۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۲۸۱۵ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #خگستر ۵۴۴۲ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۷۴ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0