پایگاه خبری انتخاب
1400/05/24
13:33
اکنون جلسه حکومت با سران طالبان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل آغاز شده است/ هرات تایمز 🆔 @Entekhab_ir

اکنون جلسه حکومت با سران طالبان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل آغاز شده است/ هرات تایمز🆔 @Entekhab_ir

انتهای خبر

0
0