بتاسهم
1399/10/06
18:35
#ولشرق سال مالی را با درامد 69 میلیارد ریالی تمام کرد سهم 12ماهه 443 میلیارد ریال درامد داشته است سهم 164 میلیارد ریال هزینه مالی دارد

#ولشرق سال مالی را با درامد ۶۹ میلیارد ریالی تمام کرد سهم ۱۲ماهه ۴۴۳ میلیارد ریال درامد داشته است سهم ۱۶۴ میلیارد ریال هزینه مالی دارد


انتهای خبر

0
0