کدال۳۶۰
1400/12/28
17:09
#وپترو صورت وضعیت پورتفوی #دوره_3_ماهه منتهی به 1400/12/29 (شرکت سرمایه گذاری هامون کیش) ▪ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی طی عملکرد 1 ماهه منتهی...

#وپترو


صورت وضعیت پورتفوی #دوره_۳_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (شرکت سرمایه گذاری هامون کیش)▪ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از معاملات واگذاری سهام ۵,۶۹۶ میلیون ریال سود کسب نموده است▪ وپترو با سرمایه ثبت شده ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده ۱,۱۱۶,۳۶۴ میلیون ریال درآمد داشته است
▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۴,۹۵۰,۷۹۶ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۹۴٪ به مبلغ ۱۴,۵۷۹,۸۱۰ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۱۲-۲۸ ۱۷:۰۹:۵۴ (۸۶۳۰۵۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0