نوآوران امین
1400/07/07
16:13
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (#زدشت) گزارش #فعالیت_ماهانه (#شهریور_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ سال مالی منتهی به: ...

مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (#زدشت)گزارش #فعالیت_ماهانه (#شهریور_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۵۱.۱۹ درصدی فروش شهریور ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۰۸.۸۴ درصدی فروش شهریور ۱۴۰۰ در مقایسه با شهریور ۱۳۹۹


✅رشد ۷۱.۷۲ درصدی فروش ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0