اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/23
10:15
#بترانس ✅ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت ایران ترانسفو ◀️ زمان برگزاری آن ساعت 10:00 و به مورخ 139...

#بترانس✅ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت ایران ترانسفو◀️ زمان برگزاری آن ساعت ۱۰:۰۰ و به مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ می باشد و سرمایه فعلی ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است که درصد افزایش سرمایه ۸۷۱٪ و مبلغ افزایش سرمایه ۳۲,۶۵۲,۷۵۶ ریال ، محل تامین افزایش سرمایه سود انباشته ۲,۶۳۴,۰۰۰ میلیون ریال و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۳۰,۰۱۸,۷۵۶ میلیون ریال می باشد.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0