بورس۲۴
1401/03/21
17:16
تمدید زمان بازارگردانی بیمه کارآفرین

بر اساس اطلاعیه فرابورس ایران، بازارگردانی نماد معاملاتی وآفری تمدید شد. دوره زمانی بازارگردانی ۱۲ ماه و سفارش انباشته ۱۰۰ هزار سهم می باشد.

تمدید زمان بازارگردانی بیمه کارآفرین

بورس۲۴ : بر اساس اطلاعیه فرابورس ایران، بازارگردانی نماد معاملاتی وآفری تمدید شد. دوره زمانی بازارگردانی ۱۲ ماه و سفارش انباشته ۱۰۰ هزار سهم می باشد.

وافری
انتهای خبر

0
0