بتاسهم
1399/08/12
15:43
پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تثبیت سقف 15 درصدی نرخ سود بانکی رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد از پیشنهاد این وزارتخانه برای تثبیت نرخ 15 درصدی سود سپرده ‌ه...

پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تثبیت سقف ۱۵ درصدی نرخ سود بانکی رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد از پیشنهاد این وزارتخانه برای تثبیت نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده ‌های بانکی خبر داد.


_تسنیمانتهای خبر

0
0