سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1400/05/24
13:50
#فملی ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران 🔹 سرمایه فعلی: 200 میلیون ریال 🔹 درصد افزای...

#فملی


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران🔹 سرمایه فعلی: ۲۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۲۰۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته🔹 موضوع افزایش سرمایه: تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا ، جبران بخشی از مخارج سرمایه ای انجام شده در شرکتهای سرمایه پذیر و تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت تامین وانتقال آب خلیج فارس🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۰/۰۵/۲۴بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.انتهای خبر

0
0