بورس۲۴
1401/02/10
14:03
«تکادو» از تغییرات سبد سهام گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تکادو در فروردین ماه حدود ۲ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۶۵۶ میلیارد تومان افزایش داشت.

«تکادو» از تغییرات سبد سهام گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تکادو در فروردین ماه حدود ۲ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۶۵۶ میلیارد تومان افزایش داشت.

تکادو
انتهای خبر

0
0