بولتن اقتصادی
1399/09/17
13:05
پاسخ توئیتری عضو دفتر نشر آثار رهبری به شایعه رسانه‌های آمریکایی درباره سلامتی رهبر انقلاب: حضرت آقا سلامت و با نشاط به انجام برنامه‌های خود طبق ...

پاسخ توییتری عضو دفتر نشر آثار رهبری به شایعه رسانه‌های آمریکایی درباره سلامتی رهبر انقلاب:حضرت آقا سلامت و با نشاط به انجام برنامه‌های خود طبق روال مشغول هستند.انتهای خبر

0
0