کانال کدال
1400/04/13
08:59
📊 نماد : خبازرس 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 🏭 شرکت: بازرسي مهندسي و صنعتي ايران ✍🏻 ...

📊 نماد : خبازرس📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱🏭 شرکت: بازرسی مهندسی و صنعتی ایران✍🏻 موضوع افشاء : شرکت در مناقصه - گروه ب📋شرح موضوع مناقصه(شامل تصریح شرکت در آن و نه نتیجه): پتروشیمی شازند: نظارت بر کنترل کمی و کیفی محصولات تولیدی و صادراتی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #خبازرس #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۷:۲۱:۴۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0